Disclaimer

Disclaimer

De inhoud van deze website en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen (ook bedrukt), teksten en combinaties daarvan zijn beschermd middels auteursrecht. Zonder schriftelijke toestemming van Disposable Discounter is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden of commerciële doeleinden te gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te “framen.” De afbeeldingen en video’s op deze site zijn in eigendom van disposable discounter of verstrekt door fabrikanten en daar kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Wil je iets gebruiken van deze website?

Neem dan contact met ons op en stuur een e-mail via ons contactformulier met je vraag.